Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2016
diversen | 2016
Gratis

Omschrijving

Van Dolhuys naar HIC, kan het nog beter?

Onder deze toepasselijke titel vond in museum Het Dolhuys te Haarlem op 23 juni 2016 het jaarlijkse HIC kennisfestival plaats, georganiseerd door het voormalige GGZ+ dat nu Resilience+ heet. HIC staat zoals bekend voor High and Intensive Care. In het verleden was HIC vooral gericht op humanisering van het verblijf in crisisunits en opname-afdelingen. De HIC-beweging heeft hier en daar geleid tot bepaald opvallende resultaten. Zo is het aantal separaties bij de bakermat van het model, de Brabantse zorgaanbieder Breburg met 90 procent afgenomen. Voorlopige onderzoeksresultaten van elders wijzen op een afname van 50 procent. Het minder separeren wordt gelukkig niet gecompenseerd met meer dwangmedicatie. Dit is een echt succesverhaal. Natuurlijk staat de vermindering van dwang en drang de laatste jaren ook in andere initiatieven op de agenda. Aan HIC alléén zal het niet liggen. Maar HIC levert een grote en enthousiasmerende bijdrage.

Alle reden dus om nieuwsgierig te zijn naar het vervolg van dit inspirerende begin. Wat is de volgende stap? De belangrijkste stap werd al bij de introductie van het programma duidelijk. Ter ondertekening hing in de festival-tent het 'Dolhuys Manifest’ dat streeft naar een totale stop van separeren per 2020. Dat is in elk geval een duidelijk stip aan een betrekkelijke nabije horizon; bovendien is het totaal afschaffen van separeren ook internationaal een hot item.