Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2015
2015
Gratis

Omschrijving

Bijeenkomsten

De conferentie ‘Armoede in de uitverkoop’ zette de noodzaak van een opleiding tot er￾varingsdeskundige op de agenda. Ervarings￾deskundigen zijn nodig om de kloof te dich￾ten tussen mensen in armoede en instanties als zorg, onderwijs, sociale dienst en andere overheidsorganisaties. De Link, de Vlaamse vereniging voor ervaringsdeskundigen, maakte indruk met hun verhaal over eman￾cipatie en herstel vanuit armoede. 
De grote zaal van Huis van de Wijk De Buurt￾zaak in Amsterdam-West zit afgeladen vol: ruim tweehonderd bezoekers zijn op de con￾ferentie afgekomen. Gespreksleider Marc Räkers loodst de aanwezigen behendig door het overvolle middagprogramma. Vanuit De Link, de vereniging voor ervaringsdeskun￾digen in Vlaanderen, is een groep gedreven pleitbezorgers voor de opleiding tot ervaringsdeskundige naar Amsterdam gekomen. 
Hun boodschap valt in goede aarde.