Beschermd Wonen in Beweging

Beschermd Wonen in Beweging

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Steeds minder mensen kunnen, als consequentie van de huidige ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz), aanspraak maken op intramurale zorg. De ggzheeft te maken met ‘bedden afbouw’ en de transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij maakt een nieuwe manier van werken noodzakelijk. Ggz-instellingen, waaronder Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s), staan voor de uitdaging deze ontwikkelingen te vertalen naar een nieuwe manier van ondersteunen. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘zo zelfstandig als mogelijk’ staan hierbij centraal.