Bemoeizorg en rehabilitatie: één menu van de RIBW

Bemoeizorg en rehabilitatie: één menu van de RIBW

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

RIBW's zijn één van de aanbieders van bemoeizorg. In 2006 deed het Trimbosinstituut een onderzoek naar bemoeizorg vanuit de RIBW's. Het onderzoek richtte zich op de achterliggende visie, werkwijze en organisatie van bemoeizorg bij de RIBW's1. Daarnaast is de praktijk in beeld gebracht door een inventarisatie van 'good practices' van bemoeizorg bij de RIBW's. Beide onderdelen van het onderzoek zijn terug te vinden in RIBW-bemoeizorg in beeld (Van de Lindt, 2006). Dit artikel geeft een beeld van de bemoeizorg door RIBW's in relatie tot de rehabilitatiebenadering die al jaren ten grondslag ligt aan de werkwijze van (ambulante) woonbegeleiders.