Assertive Community Treatment - Een nieuw jasje voor geïntegreerde zorg

Assertive Community Treatment - Een nieuw jasje voor geïntegreerde zorg

Productgroep Passage 1 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

ACT staat voor Assertive Community Treatment, een in Angelsaksische landen inmiddels gangbare Jk sociaal psychiatrische werkwijze die speciaal bedoeld is voor de zorg aan mensen met complexe problematiek. Het is een vorm van intensieve ambulante zorg voor mensen met meervoudige zorgbehoeften, mensen die niet uit zichzelf om hulp vragen of die zorg zijn gaan mijden. In dit model worden behandeling, rehabilitatie en praktische dienstverlening geïntegreerd aangeboden. In Nederland staat het model de laatste tijd sterk in de belangstelling. In dit artikel wordt het ACT-model beknopt beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op inhoudelijke ontwikkelingen en de implementatie in Nederland.