Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.4 TRACK

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.4 TRACK

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 705 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

TRACK reïntegratie & bemiddeling is een reïntegratiebedrijf dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een psychiatrische en/of sociale problematiek naar alle vormen van dagbesteding, vrijwilligerswerk of regulier werk.
TRACK is opgezet vanuit de REAKT-groep. REAKT bestaat sinds 1997 en is een organisatie voor vrijetijdsbesteding, educatie en arbeid voor mensen met een psychosociale handicap in de regio’s Den Haag, Haagrand en Midden-Holland.
Binnen REAKT is in 2003 het bureau TRACK gestart. Men houdt zich daar bezig met:
• activering en dagbesteding;
• reïntegratie en bemiddeling.
Daarnaast verzorgt TRACK jobcoachen outplacementtrajecten voor werkgevers. Jobcoaching wordt gehanteerd als een reïntegratie-instrument, waarbij cliënten langdurig persoonlijke begeleiding op het werk krijgen. Outplacementtrajecten betreffen activiteiten die erop gericht zijn om de cliënt buiten de eigen organisatie werk te laten vinden.
TRACK is gevestigd in verschillende locaties verspreid over Den Haag, Gouda en Zoetermeer.
Er zijn samenwerkingsovereenkomsten en contracten met gemeenten en uitvoeringsinstanties in deze regio’s. De specialisatie gericht op mensen met psychische beperkingen en het brede scala aan activiteiten, van sociale activering tot en met nazorg, maakt de organisatie aantrekkelijk voor opdrachtgevers.