Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.2 DaAr

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.2 DaAr

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 705 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

DaAr is een organisatie in Apeldoorn die werkzaam is op het snijvlak van ggz, reïntegratie en dagbesteding. De organisatie is een onderdeel van Spatie, Centrum voor GGz, maar is wel een zelfstandige werkeenheid. De organisatie profileert zich met de volgende slogans: ‘DaAr, het product van initiatieven, blijvend in ontwikkeling naar DaAr’ en ‘in ontwikkeling, naar werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en scholing’.
DaAr richt zich in het bijzonder op mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, die al dan niet in contact staan met ggz-instelling Spatie. Doel is integratie in de samenleving en verhoging van de kwaliteit van het bestaan. De wensen en mogelijkheden van de cliënt zijn hierbij in grote mate richtinggevend. DaAr heeft vier soorten activiteiten (productgroepen): werk, maatschappelijke participatie, dagactiviteiten en behandelondersteuning.