Auteurs

1 product gevonden.
De culturele formulering in de rehabilitatiepraktijk

De culturele formulering in de rehabilitatiepraktijk

Huub Beijers Saskia van Slogteren

Cultuursensitief werken is de afgelopen dertig jaar een van de ijkpunten geworden voor kwaliteit van zorg. Misschien staat het nog niet in ieder beleidsstuk als zodanig beschreven, maar in de praktijk van de...