Zorg voor jongeren in de grote stad - Evaluatie ACT-Jeugd Rotterdam

Zorg voor jongeren in de grote stad - Evaluatie ACT-Jeugd Rotterdam

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds 2005 is er ACT hulpverlening voor jongeren in Rotterdam. De vijf subregionaal werkende teams zijn nu onderdeel van Lucertis, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De teams bieden zorg voor jongeren met een diverse problematiek, waar de verschillende verwijzers niet goed raad mee weten en die tussen wal en schip vallen qua zorgloket of niet aankomen bij de hulpverlening. ACT-Jeugd blijkt voor deze jongeren in een behoefte te voorzien. In dit artikel wordt verslag gedaan van een praktijkgericht onderzoek naar functie, cliëntengroep, werkwijze en effectiviteit van ACT-Jeugd in Rotterdam. Aan het slot worden recente ontwikkelingen gemeld.