Zelfregie versterken – Werken aan werk met de Makkekaart

Zelfregie versterken – Werken aan werk met de Makkekaart

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Werk heeft voor mensen die met beperkingen leven een grotere meerwaarde dan voor anderen. Slechts een klein percentage van de mensen die nu, of na herstel, willen werken heeft echter een baan. In dit artikel wordt betoogd dat succesvol herstel en reïntegratie vraagt om een aanpak die uitgaat van de eigen regie van de direct belanghebbende en kijkt hoe bijgedragen kan worden aan de versterking daarvan. Het vraagt om methodieken die gebruik maken van de kennis, ervaring en kwaliteiten van de klant en deze vergroten. Geïntroduceerd wordt de Makkekaart, een instrument dat met ervaringskennis ontwikkeld is en bijdraagt aan zelfinzicht, versterking van disability(zelf)management en zelfregie.