Zelforganisatie: maar wat merkt de cliënt er nu van?

Zelforganisatie: maar wat merkt de cliënt er nu van?

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 2013 is GGzE De Boei gereorganiseerd in kleinschalige, gebiedsgericht werkende teams. Deze werken volgens de principes van zelfsturing. De gedachte erachter is geweest om met zelfsturing van de medewerkers regeldruk te verminderen en ruimte te maken voor hun vakmanschap, zodat betere zorg gerealiseerd kon worden, op maat en dichter bij de leefomgeving van de cliënt. Ook is aan ieder team een ervaringswerker toegevoegd. Dat heeft in verschillende teams tot een versnelling geleid van zorg die herstelondersteunend is. Door zo te werken verwacht De Boei haar doelstellingen te kunnen realiseren: ‘de cliënt centraal stellen, flexibel kunnen inspringen op wat de cliënt van ons vraagt en het talent in de organisatie beter benutten’.

In dit artikel wordt een van de zelfsturende teams: Team De Boei Gestel, nader belicht en wel met de vraag: ‘wat merkt de cliënt er nu van?’ Het artikel is gebaseerd op interviews met medewerkers, de teamcoach en bewoners.2 Er worden twaalf thema’s benoemd, die effect hebben gehad op de bewoners.