Zelfhulp in herstelgroepen - Een kwestie van politiek

Zelfhulp in herstelgroepen - Een kwestie van politiek

Productgroep Passage 4 - 2006
Annette Plooy | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zelfhulp is een van de kernactiviteiten van de cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen als aanvulling op psychiatrische zorg en een mogelijkheid tot langdurige ondersteuning, maar vooral ook in het kader van emancipatie, zowel ten opzichte van de reguliere hulpverlening als ten opzichte van maatschappelijke marginalisering. Zelfhulp is een onafhankelijkheidsverklaring. En zij is een bewijs van de eigen deskundigheid, waarmee de hiërarchie tussen patiënt en hulpverlener in een ander daglicht komt te staan. Dit politieke aspect van zelfhulp komt het sterkst tot uitdrukking in de cliënt-gestuurde herstelprogramma's en -cursussen, met name in het programma van hee.