Zelfhulp helpt!

Zelfhulp helpt!

Productgroep Passage 4 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zelfhulpgroepen voor verslaafden zijn in Nederland een betrekkelijk onderbelicht en onbekend verschijnsel. Ten opzichte van andere landen zoals Duitsland of Italië neemt in Nederland maar een gering aantal verslaafden deel aan een zelfhulpgroep. Tevens vinden er relatief weinig verwijzingen plaats vanuit de professionele zorg naar zelfhulpgroepen (Geelen, 2000). Samen met het Trimbos-instituut hebben studentes Social Work aan de Hogeschool Leiden onderzoek verricht naar verslaafden die deelnemen aan zelfhulpgroepen in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van november 2005 tot en met juni 2006. Centraal stond de vraag welke mensen profijt hadden van zelfhulpgroepen en wat de succesfactoren waren van de verschillende zelfhulpgroepen.