Zelfhulp, een overzicht

Zelfhulp, een overzicht

Productgroep Passage 4 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

'De patiënten worden geacht niet onderling over hun ziekte te praten.'
Deze tekst haalde Paul Schnabel in een lezing over patiëntenvoorlichting (1991) aan, van een waarschuwingsbordje dat als een overblijfsel van een niet zo ver verleden in de directiekamer van een ggz-instelling hing.
Er is inmiddels veel veranderd. Cliëntenorganisaties hebben zelfhulpgroepen en andere vormen van lotgenotencontact ontwikkeld. En ook familieleden van cliënten hebben vormen van onderlinge ondersteuning georganiseerd. Zelfhulpgroepen maken tegenwoordig aanspraak op een belangrijke plaats in het spectrum van ondersteuning van mensen met langdurige problemen, zowel buiten de ggz als daarbinnen.