Wordt de strijdbare patiënt(e) nog gehoord? Een onderzoeksjournalistieke verkenning

Wordt de strijdbare patiënt(e) nog gehoord? Een onderzoeksjournalistieke verkenning

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2021
Petra Hunsche | 2021
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit essay ter gelegenheid van het lustrumnummer verkent de auteur enkele lijnen van de nieuwste geschiedenis van de ggz-cliëntenbeweging sinds 2000: ervaringsdeskundigheid, de invloed van cliëntenraden ‘binnen de muren’, Mind als netwerkorganisatie, veelbelovende ontwikkelingen in de peer support en de invloed van nieuwe kritische stemmen op het denken over psychisch lijden en medische diagnoses, stemmen die ervoor zorgen dat het strijdbare geluid gehoord  blijft.


Hoe staat het ervoor met de ‘strijdbare patiënt(e)’?1 Wordt die nog gehoord in een – naar het zich laat aanzien – overgebureaucratiseerde cliëntenbeweging in de ggz? Met die vraag startte in 2017 mijn onderzoek naar de nieuwste geschiedenis (vanaf 2000) van deze brede sociale beweging die leidde tot de omslag in de ggz van ziektenaar hersteldenken.