Woon/werk gemeenschap Umah-hai van ervaring naar deskundigheid

Woon/werk gemeenschap Umah-hai van ervaring naar deskundigheid

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel wordt ingegaan op de vragen: hoe en waarom Stichting Umah-hai is ontstaan; hoe Umah-hai door een streven naar authenticiteit en autonomie meer diversiteit in het zorglandschap brengt; hoe een bewustwordingsproces zich bij Umah-hai heeft voltrokken dat transformatie van ervaring in ervaringsdeskundigheid niet vanzelf gaat en hoe Umah-hai een eigen wijze heeft ontwikkeld voor omgang met kwetsbaarheid bij zowel medewerkers als deelnemers. Umah-hai is door cliënten in de zorg in 2004 opgericht om veilige woon/ondersteuningsplekken in de gewone woonwijk voor (ex) cliënten uit de psychiatrie en of verslavingszorg te creëren. Umah-hai richt zich met name op het bevorderen van zelfredzaamheid en autonomie. “Umah-hai” betekent ‘groot familiehuis’. De kernwaarden zijn vanaf het begin: gelijkwaardigheid, wederkerigheid, saamhorigheid en vertrouwen.