Wonen in de wijk - Onderzoek naar intensieve begeleiding bij zelfstandig wonen

Wonen in de wijk - Onderzoek naar intensieve begeleiding bij zelfstandig wonen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In Rotterdam is in 2003 'Wonen in de wijk' van start gegaan. Bavo Europoort heeft deze vorm van intensief begeleid wonen opgezet voor mensen met ernstige psychiatrische problemen die langdurig van klinische zorg afhankelijk zijn. De auteurs doen verslag van de resultaten van hun onderzoek naar vier jaar 'Wonen in de Wijk'.


Inleiding

De verschuiving van behandeling en begeleiding binnen psychiatrische ziekenhuizen naar behandeling en begeleiding midden in de maatschappij, waar mogelijk, noemen we 'vermaatschappelijking' van de zorg (Koning e.a., 2001). Vermaatschappelijking is in de jaren tachtig begonnen met de extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf deze tijd ontstonden onder andere verschillende varianten van individueel begeleid wonen buiten de muren van het psychiatrisch ziekenhuis (Van de Beek & Olij, 2004). Om zich in de samenleving te kunnen handhaven hebben langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten echter steun nodig. Er zijn vele zorgvormen ontwikkeld om mensen te helpen buiten een klinische setting in de maatschappij te participeren.