Wonen: een benadering vanuit de begrippen tijd en ruimte - Thuiszorg bij psychisch kwetsbare mensen

Wonen: een benadering vanuit de begrippen tijd en ruimte - Thuiszorg bij psychisch kwetsbare mensen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij de start van het werk aan huis bij cliënten met een psychische kwetsbaarheid hebben we in Vlaanderen heel wat geleerd van het Nederlandse model. Op technisch vlak ontdekken we veel werkbare methodes (Wilken en den Hollander, 2012; Van Veldhuizen, Bahler, Polhuis & Van Os, 2008). Toch ontbreekt een kijk op de essentie van ons werk. In dit artikel poog ik rond wonen een schets te geven vanuit de begrippen tijd en ruimte en de relatie met zorg aan huis. Waarom is het nodig bij iemand aan huis te gaan? Wat betekent dit aan huis gaan voor deze cliënten? Deze vragen kunnen niet worden losgemaakt van een aantal andere vragen, zoals de vraag naar wat 'wonen' dan wel mag inhouden. Wat maakt van een huis een thuis? Ik ga via een fenomenologische weg op zoek naar mogelijke antwoorden.