Wie neemt het voortouw? - Verslag van een politiek debat

Wie neemt het voortouw? - Verslag van een politiek debat

Productgroep Passage 3 - 2005
Doortje Kal | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) beoogt door nabije zorg en ondersteuning de sociale integratie van mensen met handicaps beter mogelijk te maken. De lokale overheid krijgt de regie over de WMO. Die moet voor een nieuwe balans tussen de eigen verantwoordelijkheid van de (kwetsbare) burger, zijn omgeving en de informele en formele netwerken zorgen. Als allerlei diensten vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeenten, is het belangrijk dat gemeenten een goed idee hebben hoe mensen met bijvoorbeeld een psychische handicap zelf hun maatschappelijke participatie zien. De landelijke Manifestatie Kwartiermaken wilde daartoe bijdragen en nodigde ambtenaren en politici van gemeenten dringend uit aan de manifestatie deel te nemen en de ontmoeting aan te gaan met medeburgers met een psychiatrische achtergrond. Deze inzet was kennelijk te hoog, het gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten te weinig vruchtbaar, te weinig aandacht ook van de pers. Misschien is het ook gebrek aan werkelijke interesse, weerstand tegen de WMO, vraagtekens bij een politiek debat waarin de doelgroep zelf een grote plaats heeft. Desalniettemin bleek het debat alleszins een verslag waard, want de bezetting op het Podium was goed en het publiek liet ook van zich horen. Een politiek debat onder leiding van Johan Doesburg van het Nederlands Debat Instituut en met ondersteuning van Theater Draad.