Wet Zorg en dwang

Wet Zorg en dwang

Gratis

Omschrijving

In deze handreiking wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de professional. De handreiking is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.