Werken met resourcegroepen in de verslavingszorg. Samen werken aan herstel

Werken met resourcegroepen in de verslavingszorg. Samen werken aan herstel

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Antes PG is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het werken met resourcegroepen in Nederland. Inmiddels zijn ook de eerste ervaringen opgedaan met deze methodiek bij cliënten met verslavingsproblematiek. Op basis van deze ervaringen kan worden gesteld dat het resourcegroepenmodel in de verslavingszorg een waardevolle aanvulling is bij het werken aan gezamenlijk herstel. In dit artikel wordt dit geïllustreerd met de casus van David.1 

Verslaving vraagt om herstel van het systeem 
Juist in de verslavingszorg is het van belang niet alleen oog te hebben voor het individuele herstel van een cliënt, maar ook voor het herstel van het systeem eromheen. Verslaving komt namelijk nooit alleen. Misschien kun je zelfs wel stellen dat verslaving een familieziekte is. Uit onderzoek van Daley (1991) blijkt dat voor iedere persoon met verslavingsproblemen naar schatting vijf mensen in diens omgeving daarvan negatieve consequenties ondervinden. Daarnaast is het een gegeven dat kinderen van ouders met verslavingsproblemen een sterk verhoogde kans hebben om zelf ook een verslaving te ontwikkelen (Anthonio et al., 2016). Ook komt uit onderzoek naar voren dat de gezondheid van naasten direct verband houdt met de intensiteit van het middelengebruik of de verslaving van hun familielid (Weisner et al., 2010), terwijl zij ook een belangrijke schakel zijn bij het bereiken van behandelresultaten (McCrady, 2004). Daarom is het noodzakelijk om verslaving te behandelen als een aandoening die niet alleen het individu treft, maar juist ook het systeem als geheel.