Weerbaar opvoeden tegen radicalisering

Weerbaar opvoeden tegen radicalisering

Gratis

Omschrijving

De interventie Weerbaar opvoeden tegen radicalisering heeft als doel moeders te leren hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden, zodat hun kinderen minder vatbaar zijn voor radicalisering.

De focus van dit programma ligt op het overdragen van kennis over onderwerpen die met islamitische radicalisering samenhangen, het creëren van meer bewustzijn over het belang van deze onderwerpen en het aanleren van vaardigheden die de moeders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden. Wat deze interventie uniek maakt, is dat de trainingen zich enkel richten op islamitische moeders. De interventie Weerbaar opvoeden tegen radicalisering is ontwikkeld door de stichting Attanmia in Rotterdam. De aanleiding voor het ontwikkelen van deze interventie was tweeledig.

Ten eerste speelt de interventie in op een behoefte vanuit de (islamitische) Nederlandse samenleving om het probleem van radicalisering bij de kern aan te pakken. In 2014 en 2015 gaf stichting Attanmia een training over opvoeding en burgerschap. Tijdens deze trainingen werden veel vragen gesteld over de actuele ontwikkelingen omtrent radicalisering en de invloed van Islamitisch extremisme op jongeren in Nederland. Ook werd duidelijk dat de terroristische aanslagen in Parijs en elders niet alleen veel hebben losgemaakt in de samenleving, maar ook bij groepen moeders die Attanmia in Rotterdam bereikt via opvoedingstrainingen en andere sociale programma’s en netwerken. Veel ouders gaven aan stil te willen staan bij het thema radicalisering, omdat zij zich zorgen maken over hun opgroeiende kinderen. Om aan deze behoefte van Rotterdamse ouders te voldoen en om bij te dragen aan de preventie van radicalisering is het project Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering in september 2015 gestart.

Ten tweede wil stichting Attanmia door middel van de interventie Weerbaar opvoeden tegen radicalisering een bijdrage leveren aan de landelijke preventieve aanpak van radicalisering bij jongeren. Op 29 augustus 2014 stuurde het kabinet het ‘Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’ naar de Tweede Kamer. Het programma bevatte zowel op repressief als op preventief terrein een breed scala aan maatregelen. 

Een belangrijk deel van deze maatregelen heeft betrekking op preventie van radicalisering bij jeugdigen. Stichting Attanmia is in Rotterdam een samenwerking aangegaan met de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en lokale (zelf-) organisaties en actieve vrouwengroepen om dit doel te bereiken. De interventie Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering is gefinancierd door de gemeente Rotterdam en door de fondsen Oranje Fonds, Sint Laurensfonds en Stichting Bevordering van Volkskracht. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een beschrijving, onderbouwing en praktijkevaluatie uitgevoerd van de interventie Weerbaar opvoeden tegen radicalisering (bestaande uit de trainingen Weerbaar opvoeden en het traject ‘Opvoedambassadeurs’). Doelstelling hiervan is om de doelstellingen, methoden en resultaten van ‘weerbaar opvoeden’ en ‘opvoedambassadeurs’ nader te beschrijven en te dissemineren naar het beleid en het veld.