Waarom werkt de rafelrand? - Het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden

Waarom werkt de rafelrand? - Het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden

Productgroep Passage 2 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds het midden van de jaren negentig in de vorige eeuw is er een nieuw veld van werk- en activeringsprojecten ontstaan voor daklozen en verslaafden. Dit veld beweegt zich tussen vrijwilligerswerk en gesubsidieerde arbeid in, en onderscheidt zich door de sterke nadruk op het creëren van een 'echte' werksetting. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht, in opdracht van de Federatie Opvang, het aanbod van dergelijke projecten. Dit artikel is gebaseerd op het rapport Aan de slag in de Rafelrand. Werk en activering voor daklozen en verslaafden (Davelaar et al., 2005) dat naar aanleiding van dit onderzoek is verschenen. Dit onderzoek brengt bepalende indicatoren in beeld die kunnen bijdragen aan een succesvolle continuering, benoemt knelpunten en formuleert (beleids)voorwaarden voor verdere uitbouw van de projecten. We zullen in dit artikel nader ingaan op één cruciaal element: (het aansluiten bij) het perspectief van de deelnemers. Waarom nemen zij deel, wat levert het werken hen op en hoe kunnen werkprojecten en beleidsmakers hierop inspelen?