Vernieuwende visies op psychiatrische rehabilitatie - Congres Balanced Care in Geel

Vernieuwende visies op psychiatrische rehabilitatie - Congres Balanced Care in Geel

Productgroep Passage 2 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 12 en 13 mei kwamen 420 mensen uit twaalf landen samen in Geel (België) om zich te buigen over 'evenwichtige zorg' voor mensen met langdurige en meervoudige psychiatrische problemen. Het werden twee dagen van uitwisseling van ervaringen en inzichten, van synthese en beschouwing, van reflectie over de rol en de mogelijkheden van gezinsverpleging en van nadenken over rehabilitatie en de wijze waarop dit vorm kan krijgen. In Geel, wat wel de bakermat van vermaatschappelijking van sychiatrische zorg genoemd kan worden, hebben we niet alleen de eeuwenoude traditie van gezinsverpleging en vermaatschappelijking van psychiatrische zorg. We investeerden de jongste jaren ook aanzienlijk in een toekomstgerichte invulling van die zorg en een naadloze aansluiting bij de evidence lased-praktijken binnen gemeen-schapszorg (community care).1 Het succesvolle congres betekent een stimulans voor ons beleid, voor onze ambities op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en voor het verder werken aan maatschappelijke integratie en participatie van onze cliënten. In dit artikel vatten we de voornaamste conclusies van het congres samen.