Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

LIVE (Landelijk steunpunt inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz) is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut (HEE-team) en het Kenniscentrum Phrenos. In het kader van LIVE hebben achttien ggz-instellingen gewerkt aan de versterking en verbreding van de inzet van ervaringsdeskundigheid in hun instelling. Hierbij zijn mooie resultaten geboekt. Zo zijn er meer betaalde ervaringsdeskundigen aangesteld en hebben medewerkers en cliënten een beter inzicht gekregen in wat ervaringsdeskundigheid inhoudt. Ook zijn vrijplaatsen gecreëerd waar ideeën over herstel en ervaringsdeskundigheid verder ontwikkeld kunnen worden, en is op veel plaatsen gewerkt aan de ondersteuning en scholing van ervaringsdeskundigen.