Verhalenwedstrijd Participatie en Herstel 30 jaar

Verhalenwedstrijd Participatie en Herstel 30 jaar

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2021
de redactie | 2021
Gratis

Omschrijving

'Laten we een verhalenwedstrijd organiseren in het komende lustrumjaar. We vragen de lezers om een eigen ikje, ontroerend anekdote, een fijn kort verhaal of een persoonlijke reflectie op rehabilitatie, herstel en participatie, de belangrijke rode draden door de jaren dat dit vakblad (inclusief de voorgangers Passage en Rehabilitatie en Herstel) heeft bestaan.'

Inleiding
Dit idee ontstond uit een brainstorm om ideeën voor een lustrumnummer te genereren. Zo gezegd, zo gedaan. De redactie heeft de oproep om verhalen in te sturen gedaan vanaf het decembernummer 2020. De sluitingsdatum was 1 augustus en in september jl. hebben redactieleden Alie Weerman, Rosalie Metze, Diana Roeg en redactiesecretaris Gerdie Kienhorst de inzendingen beoordeeld en een selectie gemaakt die we in deze bijdrage hebben verwerkt. We geven een toelichting op de keuzes, maar oordeel vooral zelf. Wij hebben ervoor gekozen om geen hiërarchie in de gekozen stukken aan te brengen.

Als redactie danken we alle inzenders voor hun vaak heel persoonlijke stukjes, ook degenen van wie de inzending uiteindelijk niet is geplaatst. Wij wensen iedereen veel leesplezier.