Van Passage naar Participatie en Herstel

Van Passage naar Participatie en Herstel

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2021
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Jean Pierre Wilken was bij het ontstaan van het tijdschrift betrokken. Hij is lector Participatie, Zorg en Ondersteuning bij Hogeschool Utrecht en heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van ggz, rehabilitatie en herstel. Jean Pierre blikt in deze bijdrage terug op de geschiedenis van het blad en de veranderingen die de afgelopen decennia plaatsvonden. Hij gaat in op de kloof tussen kennis en praktijk en houdt een pleidooi voor een geïntegreerde herstelbenadering. 

Passage
Dertig jaar geleden kwam op initiatief van uitgever Paul Roosenstein een clubje jonge rehabilitatiepioniers bij elkaar om een nieuw tijdschrift te lanceren. SWP zat destijds in een fraai pand achter de Dom in Utrecht. Jos Dröes, Marius Nuy, Bert- Jan Roosenschoon, Jaap van Weeghel en ikzelf, even later aangevuld met andere mensen zoals Huub Beijers. De rehabilitatiebeweging was van over de oceaan naar Nederland overgewaaid en inspireerde hier de vernieuwing van de langdurige ggz en de maatschappelijke opvang. Bij dit nieuwe elan, dat zich vertaalde in praktijkvernieuwing, onderzoek en opleidingen, hoorde natuurlijk een tijdschrift. Passage, Tijdschrift voor Rehabilitatie, zo doopten we het nieuwe blad. Met die naam brachten we tot uitdrukking dat het erom ging mensen met psychosociale kwetsbaarheid een hoopvolle doorgang te bieden, een perspectief op participatie en herstel. Marius Nuy, ons helaas veel te vroeg ontvallen, was de eerste hoofdredacteur, een man met een enorme gedrevenheid en penvlotheid waaraan we veel te danken hebben. Wat mooi dat al 30 jaar lang het tijdschrift actuele ontwikkelingen beschrijft en velen blijft inspireren!