Van hieruit samen verder

Van hieruit samen verder

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2012
Jos Dröes | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

'Van hieruit samen verder', afscheidssymposium van Cees Slooff bij GGZ Drenthe in Assen

Op 31 mei 2012 nam de psychiater Cees Slooff wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van zijn werk als psychiater bij het Psychosecircuit van GGZ Drenthe. Ter gelegenheid hiervan was een symposium georganiseerd waarin sprekers terugblikten op de laatste decennia en vooruitblikten naar wat er op het gebied van de psychose-zorg te verwachten is. Het programma werd omlijst met muziek, video's en afscheidsspeeches. De dag had daardoor een informeel, gezellig karakter.
Als eerste spreker boog Durk Wiersma, emeritus hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen, zich over de ontwikkelingen in de behandeling van mensen met psychosen. Hij schetste de opkomst van het wetenschappelijk onderzoek, de intrede van de rehabilitatie en eindigde met gegevens uit de Mesifos studie. Daaruit blijkt dat op langere termijn vaker functionele remissie en herstel plaatsvindt bij diegenen die met de onderhoudsmedicatie zijn gestopt dan bij diegenen die onder-houdsmedicatie zijn blijven gebruiken. Naar het zich laat aanzien worden de voordelen van onderhoudsmedicatie op de korte termijn (2 jaar; minder vaak recidief met medicatie) dus ingehaald door nadelen op de lange termijn (7 jaar; met medicatie minder vaak functionele remissie en herstel). Volgens Wiersma is dit de eerste internationale studie waaruit blijkt dat het gebruik van antipsycho-tica wellicht een negatief effect heeft op de prognose.