Van gedwongen kader naar relatieve vrijheid

Van gedwongen kader naar relatieve vrijheid

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor een aantal kwetsbare patiënten is de overgang tussen het verblijf in een tbs-kliniek en het wonen bij een RIBW te groot. Kwintes en Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek hebben daarom in Almere een forensische tussenvoorziening opgezet. Hier kunnen patiënten weer cliënten worden: mensen met mogelijkheden voor wie terugkeer in de maatschappij reëel in het verschiet ligt. Met dit artikel presenteren de schrijvers deze nieuwe voorziening binnen het forensische werkveld. Tevens vermelden zij de resultaten van een onderzoek naar de werkzaamheid van deze woonvoorziening.