Uit het buitenland

Uit het buitenland

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2016
2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Systematische review: het effect van op IPS-principes gebaseerde arbeidsrehabili-tatieprogramma's op kwaliteit van leven is gering

Over het algemeen willen mensen met ernstige psychische aandoeningen die door hun ziekte niet (meer) werken, graag weer aan het werk. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van allerlei begeleid werken-interventies op het vinden van regulier betaald werk. In deze

Nederlandse systematische review en meta-analyse (n=i6 studies) werd onderzocht wat de effecten van reintegratieprogramma's zijn op de psychische gezondheid en de kwaliteit van leven van de deelnemers. Enkele voorwaarden waaraan de studies moesten voldoen: de deelnemer werd in een baan (regulier betaald of beschermd) geplaatst en de opzet van de studie was een RCT waarbij er aan gezondheid gerelateerde uitkomstmaten zijn gemeten. Er bleken zestien studies geïncludeerd te kunnen worden. In bijna alle studies was de gebruikte interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS) of daarop gebaseerd. Daarbij wordt de deelnemer eerst op een arbeidsplaats naar eigen voorkeur geplaats en aldaar begeleid.