Tijd voor een Citizens Academy

Tijd voor een Citizens Academy

Productgroep Sozio 3 - 2017
Koen Westen | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun actief burgerschap te bevorderen? Docent Koen Westen doet een voorstel: 'Laten we de verbinding met de ggz en de term Herstelacademie loslaten en een Citizens Academy oprichten.'

Door actief burgerschap als perspectief te nemen gaat de Citizens Academy verder waar herstelondersteunende interventies in de ggz stoppen. Op een normaliserende
wijze in een normale, educatieve omgeving is er aandacht voor de volledige burger met al zijn interesses, mogelijkheden, krachten, rechten én plichten.
De doelstellingen van de Herstelacademie worden niet losgelaten, maar anders vastgepakt. De Citizens Academy ondersteunt het sociaal domein, de ggz en het onderwijs om elkaar te vinden op belangrijke terreinen, goede zorg voor de toekomst te waarborgen en actief burgerschap te bevorderen.