THEMA - Cliënten en hulpverleners als collega's - Als ervaringsdeskundigen in dienst van onze zorginstelling

THEMA - Cliënten en hulpverleners als collega's - Als ervaringsdeskundigen in dienst van onze zorginstelling

Productgroep Passage 4 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds enige tijd zijn wij als ervaringsdeskundige cliënten van de geestelijke gezondheidszorg in dienst bij de zorginstelling waar wij in behandeling of begeleiding zijn (geweest). Twee van ons, José van Beuzekom en Martijn Kole, werken bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU), drie van ons, Karin van den Hurk, Roland van den Nieuwenhuijzen en Daan Schinning, zijn in dienst getreden van GGZ-Eindhoven.
Cliënten als ervaringsdeskundigen in dienst van hun eigen zorginstelling betekent pionieren voor alle partijen; voor cliënten, professionele hulpverleners en de organisatie zelf. Van de zorginstelling verlangt het een investering in reïntegratietrajecten. Dat ggz-instellingen hun cliëntèle helpen integreren op de arbeidsmarkt is op zich al nieuw, maar deze trajecten hebben bovendien een bijzonder karakter vanwege de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hiermee is sprake van een ongekende innovatie, waarvoor de instelling haar organisatie moet 'klaarmaken'.