TERRA Toolkit

TERRA Toolkit

Gratis

Omschrijving

Deze toolkit neemt de gemeenschapsaanpak als uitgangspunt.

Hij is in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van bestaande of nieuwe netwerken van maatschappelijk werkers, politie en justitie, religieuze leiders en lokale beleidsmakers voor het uitwisselen van informatie over jongeren of mensen in een probleemwijk.

Verder biedt de toolkit informatie voor journalisten en beleidsmakers over de invloed die zij kunnen uitoefenen op de achtergrond-factoren van radicalisering. Onze tools zijn gericht op professionals in heel Europa en gaan in op de meest voorkomende vormen van extremisme in Europa: rechts-extremisme, links-extremisme, islamitisch extremisme, separatisme en single-issue-extremisme.

Eén tool, die voor religieuze leiders, focust alleen op islamitisch extremisme. De toolkit bestaat uit:

• Een algemeen achtergronddocument waarin doelstellingen, aannames, uitgangspunten en de mogelijkheden voor gebruik aan bod komen;

• Afzonderlijke tools voor elke doelgroep;

• Videomateriaal;

• Website met achtergrondinformatie (onze literatuurstudie, links naar achtergronddocumenten voor elke doelgroep, een bibliografie en een overzicht van relevante links naar preventieprogramma’s en mogelijke partners)