Teamcoaching door ervaringsdeskundigen als hulpmiddel bij de implementa-tie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Teamcoaching door ervaringsdeskundigen als hulpmiddel bij de implementa-tie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Steeds meer ggz-instellingen spannen zich in om herstelprocessen van cliënten te ondersteunen, te faciliteren en actief te bevorderen. In Nederland is deze ontwikkeling in belangrijke mate in gang gezet door het HEE-programma waarin voorvechters van de herstelbeweging zich sterk maken voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.
Vanaf mei 2007 is GGZ Oost Brabant begonnen met enkele implementatieprojecten ter bevordering van herstelondersteunende zorg voor mensen die langdurig opgenomen zijn of in woonvormen verblijven. Teamcoaching met ondersteuning van ervaringsdeskundigen speelt daarbij een voorname rol.