Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en ASS - Een werkzame combinatie

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en ASS - Een werkzame combinatie

Productgroep Passage 2 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel beschrijven we het gebruik van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) in de begeleiding van mensen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS). We beschrijven kort de kernelementen van het SRH, waarbij we per fase van het SRH aandachtspunten geven voor het gebruik bij mensen met autisme. Aan het einde van het artikel illustreren we de toepassing van de methodiek aan de hand van een casus.


Het artikel vloeit voort uit een samenwerkingsproject van de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, het Dr. Leo Kannerhuis en STORM Rehabilitatie. In het project werd de betekenis van de rehabilitatiebenadering voor mensen met een ASS onderzocht (Zewuster & Den Hollander, 2005). Beide auteurs zijn als externe adviseurs bij dit traject betrokken. Dit artikel is een weergave van de eerste resultaten van dit ontwikkeltraject en is bedoeld om het werkveld te informeren maar vooral ook om vanuit het werkveld nieuwe gezichtspunten te krijgen voor verdere ontwikkeling.