Suïcidale gedachten en ‘Over leven’. Onderzoek naar de ervaringen met de groepstraining ‘Over leven’

Suïcidale gedachten en ‘Over leven’. Onderzoek naar de ervaringen met de groepstraining ‘Over leven’

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2022
Elle Ansems | 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De sterfte door suïcide in Nederland stabiliseert sinds 2017 na jaren van stijging op een niveau van ongeveer 5 mensen per dag. Om de sterfte verder terug te dringen, is er behoefte aan ontwikkeling en evaluatie van interventies ter preventie van suïcide. In dit artikel een verslag van een fenomenologisch onderzoek naar hoe deelname aan de preventieve groepstraining ‘Over leven’ (met inzet van een ervaringsdeskundige) is ervaren en welke betekenis deze ervaring heeft (gehad) met betrekking tot suïcidale gedachten.

Achtergrond
Het sterftecijfer door suïcide in Nederland is de afgelopen drie jaar gestabiliseerd. Van 1917 geslaagde suïcides in 2017 daalde dit cijfer in 2018 naar 1829. In 2020 werden 1825 geslaagde suïcides geregistreerd (CBS, 2021), wat neerkomt op gemiddeld vijf mensen per dag. De ontwikkeling en evaluatie van programma’s om suïcide te voorkomen lijkt van belang bij het terugdringen van dit sterftecijfer (Van Heeringen, Portzky, De Beurs, & Kerkhof, 2019). Suïcidaal gedrag wordt gedefi nieerd als het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen met de intentie zichzelf te doden (Van Hemert et al., 2012). Doorgaans is individuele therapie de aangewezen behandeling, waarbij proactief en outreachend werken essentieel is (Bertolote et al., 2010; Cebrià et al., 2012; Exbrayat et al., 2017; Farré et al., 2016; Hassananian- Moghaddam, Sarjami, Kolahi, & Carter, 2011; Hvid & Wang, 2009; Wei et al., 2012).