StudieSucces-project. Ondersteuning van hbo-studenten met psychische en/of cognitieve problemen bij het volhouden van hun opleiding

StudieSucces-project. Ondersteuning van hbo-studenten met psychische en/of cognitieve problemen bij het volhouden van hun opleiding

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Deze bijdrage gaat in op een kleinschalige evaluatie van het StudieSucces-project (onderdeel van de Begeleid Leren-methodiek) uitgevoerd aan de Hanzehogeschool Groningen. De methodiek, de doelgroep en de werking worden geïllustreerd aan de hand van een casus.

Achtergrond
Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat 12% van de studenten in het hoger onderwijs in ernstige mate psychische klachten ervaart, zoals angst en depressieve gevoelens (RIVM et al., 2021). Deze groep loopt een groter risico op voortijdig schoolverlaten dan studenten zonder psychische problemen, met als gevolg slechtere arbeidsmarktperspectieven voor deze jongeren (Bruffaerts et al., 2018; Cook, 2006; Van den Broek et al., 2013; Veldman et al., 2015). De Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren van het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen is het StudieSucces-project gestart (2017-2020) om deze groep studenten binnen de Hanzehogeschool Groningen te ondersteunen bij het volhouden van hun opleiding. Het project bood ondersteuning aan studenten die bij reguliere onderwijsprofessionals door ontoereikende deskundigheid en/of onvoldoende tijd niet terecht konden. In dit project werden studenten begeleid door medewerkers van het lectoraat die geschoold zijn in het toepassen van de Begeleid Leren-methodiek (hierna BL-specialisten genoemd). In deze bijdrage leggen we de Begeleid Leren methodiek (BL-methodiek) uit, waarna in het kort de opzet van het StudieSucces-project wordt geschetst. Vervolgens presenteren wij de ervaringen van studenten met de ondersteuning door middel van de BL-methodiek en de ervaringen van BL-specialisten met de uitvoering ervan. Deze zijn uitgevraagd door middel van een kleinschalige evaluatie.