SRH bij mensen met autisme: een krachtige combinatie

SRH bij mensen met autisme: een krachtige combinatie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In september 2012 verscheen het 'Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering' van Jean-Pierre Wilken en Dirk den Hollander. In het praktijkgedeelte van dit boek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) is voor het eerst een hoofdstuk gewijd aan het werken met de SRH principes en mensen met autisme. Dit artikel geeft u een korte weergave van het hoofdstuk met daarin de belangrijkste speerpunten om een krachtige combinatie neer te kunnen zetten tussen de specialistische autisme benadering en de SRH methodiek.


Even voorstellen: Tigo. Tigo is een normaal begaafde jongeman van 26 jaar met de diagnose autisme. Sinds ruim een jaar verblijft Tigo binnen het specialistische behandelcentrum op een groep met drie andere cliënten. Op deze groep staat stabilisatie en heroriëntatie in de behandeling en begeleiding centraal. Tigo volgt dagbesteding op een specialistisch Werk Leer Bedrijf en de behandelmodule psycho-educatie in groepsverband. Tigo heeft de wens om over twee jaar op zichzelf te willen wonen en een vaste relatie. De kenmerken van autisme die we bij Tigo herkennen zijn: hij heeft moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie en sociaal ongeschreven regels zoals smalltalk en het beginnen van een gesprek. Hij heeft moeite met het spontaan delen van interesses en emoties. Ook kan hij urenlang over politiek praten wat voor hem een pre-occupatie (fiep) is. Het ochtendritueel van Tigo is een vaststaand gegeven wat niet doorbroken kan worden. Bij spanning zien we bij Tigo motorische onrust ontstaan in handbewegingen. De sterke kanten en talenten die we bij Tigo zien, zijn z'n computervaardigheden, goed gebruik kunnen maken van schematische overzichten en deze kunnen aanpassen als de situatie daarom vraagt.