Soteria NL: vernieuwing vernieuwd

Soteria NL: vernieuwing vernieuwd

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het decembernummer van 2008 verscheen in dit tijdschrift een eerste artikel over Stichting Soteria Nederland (hierna: Soteria NL) onder de titel: 'Het verbond als therapeutische grondslag' (Domen en Deibert, 2008). In de slotparagraaf stond onder meer te lezen: 'Vernieuwen moet je doen: steeds weer komt het thema terug van "erbij zijn", "verbonden zijn". Laat elkaar niet vallen, en verschuil je niet achter een quasiprofessionaliteit. Psychiatrie is mensenwerk, geen boekenwijsheid.'
Inmiddels zijn we meer dan vier jaar verder. Hoe staat het nu met Soteria NL? Hieronder volgt een verslag van een zoektocht die naast veel decepties ook een duidelijk omlijnde vernieuwende zorgvisie heeft opgeleverd.