Scheidingen 2017 (Factsheet WODC 2018-5)

Scheidingen 2017 (Factsheet WODC 2018-5)

2018
Gratis

Omschrijving

Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen over:

 het aantal scheidingen (met minderjarige kinderen);

 gerechtelijke procedures en verwijzingen naar mediation vanuit de rechtspraak;

 gezag- en omgangonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming;

 benoemingen van een bijzondere curator (artikel 1:250 BW);

 het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2017. Soms zijn niet over deze hele periode gegevens beschikbaar en betreft de weergave een kortere periode.