Samenvattingskaart Persoonlijkheidsstoornissen

Samenvattingskaart Persoonlijkheidsstoornissen

2017 | Akwa GGZ
Gratis

Omschrijving

Deze zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen wordt herzien. De herziening start in 2022. Op 29 augustus is de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (MDR) uit 2008, herzien en gepubliceerd. (klik hier voor de nieuwe MDR). De nieuwe inzichten uit deze MDR zullen in de zorgstandaard worden verwerkt.

In de zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen vind je wat de beste behandelopties zijn voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De zorgstandaard is vastgesteld in 2017.

  • Lees hier de samenvatting van de standaard voor de beschrijving van alle fasen van het zorgproces.
  • Aan de zorgstandaard ligt de algemene visie op zorg ten grondslag.
  • De zorgstandaard is gemaakt door een werkgroep van zorgverleners, patiënten en hun naasten. In het document Totstandkoming en methoden vind je het overzicht van de werkgroep, de doelstelling van de standaard.
  • De standaard is goedgekeurd door beroepsorganisaties en organisaties voor patiënten en hun naasten.
  • Op Thuisarts vind je de patiënteninformatie over persoonlijkheidsstoornissen, afgestemd op deze zorgstandaard.

De zorgstandaard gebruiken

Met de keuzehulp Persoonlijkheidsstoornissen voor professionals kan je de standaard makkelijk toepassen. De keuzehulp geeft advies over behandelbeleid en passende behandelingen bij (signalen van) persoonlijkheidsstoornissen. Vul alleen of samen je patiënt stap voor stap alle vragen in en krijg direct advies.

Op het tabblad Hulpmiddelen vind je nog meer hulpmiddelen voor gebruik van de standaard.