Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2023
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In deze bijdrage een overzicht van de totstandkoming en de aanbevelingen van de generieke module Ervaringsdeskundigheid. Het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos hebben deze samen met de praktijk ontwikkeld als onderdeel van het kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen (KvE). Doel van de generieke module is om handvatten te bieden, aan ervaringsdeskundigen, andere professionals en de organisaties waarin ervaringsdeskundigen werkzaam zijn, ter ondersteuning van het werk van ervaringsdeskundigen en ter versterking van hun positie. 

Achtergrond
De inhoud van de generieke module is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur (kwantitatieve en kwalitatieve studies) en kennis uit de praktijk (focusgroepen, overwegingen van de werkgroep). Daarnaast zijn grijze literatuur (publicaties die niet in de wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften zijn verschenen) en sleutelpublicaties op het terrein van de inzet van ervaringsdeskundigheid gebruikt, zoals het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid. De generieke module is het eindproduct van een uitgebreid proces, waarin gebruik is gemaakt van drie bronnen: ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Hoewel dit voor veel kwaliteitsstandaarden geldt, is in de praktijk vaak geen sprake van een gelijke weging van de drie kennisbronnen. Bij de ontwikkeling van deze generieke module is steeds het basisprincipe geweest dat ervaringskennis (minstens) even zwaar weegt als professionele en wetenschappelijke kennis.