Resourcegroepen Amsterdam. Eerste ervaringen met resourcegroepen in het sociaal domein

Resourcegroepen Amsterdam. Eerste ervaringen met resourcegroepen in het sociaal domein

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Meer regie en handelingsruimte voor de cliënt, aandacht voor het netwerk waar hij deel van uitmaakt en meer samenwerken tussen professionele (formele) en informele steunbronnen. Deze elementen van de resourcegroepenmethodiek sluiten goed aan bij herstelgericht werken en empowerment in de ggz. Ook voor andere zorgdomeinen lijkt de methodiek toepasbaar. In Amsterdam worden resourcegroepen breed ingezet in het sociaal domein. Dit artikel beschrijft praktijkervaringen uit dit project.

Achtergrond
Het stimuleren en versterken van eigen regie, ondersteunen bij de samenredzaamheid van cliënt en netwerk en het vergroten van maatschappelijke participatie zijn sinds de invoering van de Wmo 2015 vraagstukken waar gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn zich toe moeten verhouden. Ook preventie – het voorkomen dat zwaardere vormen van zorg (herhaaldelijk) nodig zijn – en het investeren in ‘de voorkant’ zijn steeds belangrijkere aandachtspunten in de kanteling die de zorg nog moet maken. Het gedachtegoed en de methodiek van de resourcegroepen (Leeman et al., 2021) kunnen helpen deze vraagstukken verder te brengen. In Amsterdam gingen professionals van diverse zorg- en welzijnsaanbieders in het sociaal domein de afgelopen jaren voor een aantal cliëntengroepen ermee aan de slag.