Rehabilitatie, rehabilitatie

Rehabilitatie, rehabilitatie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Verslag van het vierde Rehabilitatie congres 'Zo werkt het! Meedoen in arbeid en onderwijs' | 15 december 2010 | Jaarbeurs Utrecht

Het vierde rehabilitatiecongres 'Zo werkt het, meedoen in arbeid en onderwijs', georganiseerd door het kenniscentrum Phrenos, beloofde een bijzondere uitgave van dit tweejaarlijkse evenement te worden. Het plenaire programma, voorgezeten door Hans Spigt, tot voor kort wethouder van Sociale Zaken van de gemeente Dordrecht, in het verleden voorzitter van de VNG-commissie Werk en inkomen en thans vice-voorzitter van de RWI, bevatte onder meer een voordacht van drs. F.J. Paas, voorzitter van Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, voormalig voorzitter van het CNV en wethouder van de gemeente Groningen. Twee parallelsymposia - het plenaire programma naast de twee rondes met deelsessies - droegen de titels 'Herstel en burgerschap' en 'UWV en werk'. Kortom, zou eindelijk de diepe kloof tussen de wereld van de ggz en de wereld van werk, uitkering en re-integratie overbrugd worden? In de aangekondigde dertig deelsessies was 'weer naar school' of 'weer aan het werk' in elf sessies het onderwerp. In de titels en samenvattingen van acht sessies werd het begrip herstel genoemd. Verder viel het op dat er een aantal deelsessies gingen over verbinden van herstel en specifieke thema's, met name: forensische zorg, zorg voor jongeren met een beperking, depressie en angststoornissen, openheid geven over je diagnose en omgaan met psychische aandoeningen. Daarnaast waren er sessies over stigma, empowerment en ervaringsdeskundigheid.