Rehabilitatie, quo vadis?

Rehabilitatie, quo vadis?

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2012
Jos Dröes | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De vragen van de redactie over de toekomst van het woord en de werksoort rehabilitatie waren niet aan dovemansoren gericht. We kregen maar liefst 15 uitgebreide antwoorden, sommige ervan doorwrocht als een artikel, andere meer impressionistisch getoonzet. Alle antwoorden zijn inmiddels integraal gepubliceerd in de vorige aflevering van dit tijdschrift.
In deze beschouwing gaan we op de antwoorden in. We zullen proberen aan te stippen waarover de auteurs het eens zijn en waarover ze van mening verschillen. We doen dat aan de hand van de vragen uit onze brief, maar ook aan de hand van bepaalde onderwerpen die niet in onze brief voorkwamen maar die wel door meerdere auteurs zijn genoemd. We trekken aan het einde van deze beschouwing enkele conclusies en we nemen in sommige controverses stelling. Een zeer belangrijke stelling heeft betrekking op de relatie van rehabilitatie en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarover schreef Rick Kwekkeboom namens de redactie een aparte reactie (zie pag. 4).