Rehabilitatie en de rol van de behandelaar - Peiling in de ggz-praktijk

Rehabilitatie en de rol van de behandelaar - Peiling in de ggz-praktijk

Productgroep Passage 2 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe eerder je bij mensen met ernstige psychiatrische problemen begint met rehabilitatie in de hulpverlening, des te beter. Dit wordt steeds meer ingezien (Van Wel e.a., 2002; Van Weeghel, 2005). Rehabilitatie staat in dienst van 'herstellen': het persoonlijke proces van mensen die meer greep op hun psychische stoornis proberen te krijgen, hun eigen leven weer vorm proberen te geven en daarbij gaandeweg een nieuw zelfgevoel ontwikkelen (Anthony, 1993). Een samenhangend aanbod van behandeling en rehabilitatie is gewenst om een cliënt zo goed mogelijk bij zijn of haar herstelproces te ondersteunen (Boevink & Dröes, 2000).


Wat ieders bijdrage aan zo'n aanbod kan zijn en hoe behandelaars en rehabilitatiebegeleiders hun hulp optimaal kunnen afstemmen, is in de praktijk niet altijd helder. Deze constatering leidde binnen Altrecht GGZ tot een verkennend onderzoek naar de rol van de behandelaar bij rehabilitatie. We namen vragenlijsten af bij behandelaars (psychiaters, psychologen) en rehabilitatiebegeleiders (veelal verpleegkundigen) van Altrecht. In dit artikel geven we de bevindingen weer.