Rehab

Rehab

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2024
2024
Gratis

Omschrijving

Agenda, Nieuws, Varia

 

26 september 2024 Landelijk F-ACT Congres 2024. 09:30-16:30 uur. GGZ Rivierduinen i.s.m. F-ACT Nederland en Frits&Gijs, Stadsgehoorzaal, Leiden. 
Het thema van het jaarcongres is ‘Diversiteit is een feit, inclusie een keuze’. Diversiteit gaat niet alleen over de verschillende culturele achtergronden van mensen, maar ook over aandacht hebben voor verschillen in sociaaleconomische positie van mensen, voor regionale verschillen, voor verschil in religie en verschillen in hoe mensen omgaan met ziekte en gezondheid.
Maar aandacht voor diversiteit, die steeds meer onderdeel van beleid van zorginstellingen en gemeenten uitmaakt, maakt de zorg nog niet inclusief. Dit congres gaat in op de vraag hoe FACT- teams omgaan met deze verschillen. Hoe divers en inclusief is de zorg van de teams? Hoe werken we inclusief en hoe zien we dit terug in de intake en behandelmethoden? Is inclusieve zorg haalbaar en betaalbaar? Inclusieve zorg is zorg die toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. 
Een interactief programma dat wil prikkelen en inspireren (o.a. met een basiscursus F-ACT voor beginners, de Remmers van Veldhuizen-lezing en een buitenprogramma) is nog in ontwikkeling. Het doel is met en van elkaar leren, kennis delen en ervaringen uitwisselen.

10 en 17 september 2024 Tweedaagse cursus lichaamsgericht werken. Toepassing van de polyvagaaltheorie in de praktijk. 10.00-16:30 uur. La Vie Meeting Center, Utrecht. Medilex.
Zorgprofessionals kunnen met cliënten met ernstige angst- of traumaklachten in het contact vanwege voor hen onvoorspelbare, intense emoties onveiligheid of onzekerheid in het contact ervaren.
De intense emotionele reacties – of de afwezigheid ervan – maken het lastig om in verbinding te blijven. Hoe reageer je wanneer een cliënt zich in een staat van angst, verdriet of boosheid bevindt? Hoe reguleer je zowel je eigen emoties als die van de cliënt? Hoe bied je adequate ondersteuning? In deze cursus wordt aan de hand van de polyvagaal theorie inzicht gegeven in de complexe wisselwerking tussen het autonome zenuwstelsel en gedrag. Door de polyvagaal theorie te integreren in het contact met jouw cliënten, krijg je een beter begrip van lichamelijke reacties op stress en trauma, zodat de therapeutische benaderingen beter kunnen worden afgestemd op de specifi eke behoeften van de cliënt. 
Tijdens de cursus leer je hoe het autonome zenuwstelsel emoties en gedrag reguleert, en leer je hoe lichaamsgericht werken kunt toepassen bij je cliënten.