Regeling forensische zorg (2019)

Regeling forensische zorg (2019)

2019
Gratis

Omschrijving

De Wet Forensische Zorg trad op 1-1-2019 in werking. Het bijbehorende besluit en de bijbehorende regeling zijn onlangs gepubliceerd. Daarin worden diverse bepalingen uit de wet nader uitgewerkt.

Besluit
Het Besluit Forensische Zorg is gepubliceerd op 25-6-2019. Het besluit regelt o.a.:
- De uitwisseling van gegevens,
- De aanwijzing als private instelling voor forensische zorg,
- De inkoop van forensische zorg,
- De indicatiestelling,
- Plaatsing, overplaatsing en
- Bestuurlijke boetes

Regeling

De Regeling Forensische Zorg is op 15 juli 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling bevat definities van begeleiding en beschermd wonen als onderdeel van forensische zorg. Ze vormen een aanvulling op de begrippen uit de Wet forensische Zorg.

Aanwijzing
De regeling bevat bepalingen over de aanwijzing als private instelling voor forensische zorg en gaat in op de verschillende plaatsingscriteria. Voor aanbieders die nog niet beschikken over een aanwijzing is een aanvraagformulier bijgevoegd (bijlage 1). Om een aanwijzing te krijgen moet een instelling beschikken over een passende Wtzi toelating, een kwaliteitscertificaat en een integraal beveiligingsplan.

Plaatsing
De forensische client wordt zoveel mogelijk geplaatst in de regio waar hij zal re-integreren. Om gewichtige redenen kan van dit uitgangspunt worden afgeweken.

Informatiesysteem
Het IFZO (informatiesysteem) ondersteunt het totale proces van forensische zorg; van het invoeren van een indicatiestelling tot en met plaatsing bij een gecontracteerde zorginstelling die beschikt over een passend zorgaanbod.

Uitwisseling van gegevens
De plaatsende instantie of persoon is ervoor verantwoordelijk, dat de forensische zorgaanbieder kan beschikken over de voor de verlening van de forensische zorg noodzakelijke tenuitvoerleggingsgegevens en gegevens uit het persoonsdossier van de forensische cliënt.

Meer informatie
Op de website www.forensischezorg.nl is meer informatie te vinden.