Refocus in Recovery

Refocus in Recovery

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

TOEN

Impressie van het congres 'Refocus on Recovery' | 20 tot en met 22 september 2010 | Londen

Van 20 tot en met 22 september 2010 vond in Londen het congres Refocus on Recovery plaats. Het congres werd georganiseerd door het Institute of Psychiatry van KingS College in samenwerking met Rethink, een stichting met leden die zich inzet voor herstelbevordering in de geestelijke gezondheidszorg. Het congres had drie doelen:

1. de aandacht vestigen op onderzoek met betrekking tot herstel
2. benoemen en bespreken van zorgen over de betekenis, relevantie en gevolgen van het herstelconcept in de werkpraktijk
3. bevorderen van samenwerking op het gebied van onderzoek en stimuleren van netwerkontwikkeling.

Het congres werd vorm gegeven rond een viertal thema's:
- ggz-diensten en herstel
- wat is mis met herstel?
- samenwerking tussen betrokken partijen om herstel te bevorderen
- bevorderen van welbevinden (well-being).