Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2021
Diana Roeg | 2021
Gratis

Omschrijving

Het is mei terwijl ik dit redactioneel schrijf, en de gezonde vijftigjarigen zijn aan de beurt voor het covid-19 vaccin. Groepen die eerder aan de beurt waren in de vaccinatiestrategie zijn inmiddels ingeënt en hiermee ook de cliënten en medewerkers van de ggz. Hiervoor hebben De Nederlandse GGZ, NVvP en MIND met succes gepleit. In februari waren eerst de crisisafdelingen en de intramurale ggz aan de beurt; een maand later de FACT-teams, wijkteams, begeleid en beschermd wonen en de opvang. Samen met het RIVM is een projectteam van de Nederlandse ggz, Meerggz, Dji en Valente aan de slag gegaan met de logistiek. Dat is een knap staaltje samenwerking. Het is ook belangrijk, want net als veel anderen, zitten veel ggz-cliënten geïsoleerd thuis. Niet per se vanwege een besmetting, maar omdat naast de landelijke beperkingen, ook dagactiviteitencentra zijn gesloten en werkbegeleidingstrajecten stokken. Het Panel Psychisch Gezien liet zien dat het percentage van de mensen met langdurige psychische klachten dat een dagstructuur ervaart sinds de corona-uitbraak is teruggevallen van driekwart naar de helft; van de leden van het MIND-panel gaf driekwart aan zich sociaal geïsoleerd en eenzaam te voelen. Iedereen ervaart momenteel een zekere vorm van isolatie.